Algemene voorwaarden

SOS-arts is een gedeponeerde merknaam van SOS-arts bv.
geregistreerd bij de KvK 34291758
Postadres SOS-arts bv, Postbus 5411, 6802 EK - Arnhem.


1.SOS-arts BV verzorgt 24/7 een directe beeldverbinding via een applicatie. 
2.SOS-arts BV werkt uitsluitend met BIG geregistreerde huisartsen
3.Na aanmelding zal door SOS-arts BV of een bevoegde partner persoonlijk contact worden gelegd ter persoonsbevestiging.
4.SOS-arts BV heeft het recht om een persoonlijke intake gesprek door een derde uit te laten voeren.
5.Huisartsen die de SOS-arts Applicatie willen gebruiken zijn verplicht bij registratie BSN nummer, hun BIG registratienummer, AGB code en IBAN te vermelden
6.Bij een oproep worden een aantal artsen opgeroepen, de huisarts die het eerst beantwoordt krijgt de direct verbinding met de patient. De huisartsen zullen oproepen zo snel mogelijk beantwoorden.
7. Bij twijfel over een vraag of behandeling zal de huisarts doorverwijzen naar de juiste zorgverlener. Bij zogenaamde urgenties U1 en U2 zal de huisarts naar de alarmdienst van 112 of de ambulancezorg verwijzen of doorschakelen.
8. Elke 24 uur worden vergoedingen voor de verrichtte consulten overgemaakt op de aangegeven bankrekening van de betreffende huisarts.
9. SOS-ARTS BV is niet verantwoordelijk voor het medisch handelen van de aangestuurde arts. De namens SOS-arts optredende arts is zelf volledig medisch verantwoordelijk. De via de SOS-arts Applicatie werkende huisarts zal dus een eigen aansprakelijkheidsverzekering moeten hebben.
10. De aangemelde huisartsen werken op basis van incidentele oproepen, de patiënt kan bij een vervolgoproep niet vragen om dezelfde arts.
11. Na elk consult krijgt de patient een korte vragenlijst om zijn/haar ervaringen te delen. Deze antwoorden worden door SOS-arts BV ter controle opgeslagen. SOS-arts BV stelt daarmee statistieken samen.
 12. SOS-arts BV heeft professionele en moderne apparatuur maar is niet verantwoordelijk voor een slechte of zelfs wegvallende beeldverbinding door externe technische problemen zoals een ontoereikende internetverbinding, problemen bij de  provider met het netwerk, storingen, onderhoud of de kwaliteit van het apparaat waarmee de patient via SOS-arts een huisarts aanroept.
13. De huisarts, noch SOS-arts BV kunnen aansprakelijk gesteld worden voor een oproep die aangenomen is, doch door overmacht niet uitgevoerd kan worden.
14.Indien een gesprek slechts gedeeltelijk of niet to stand is gekomen kan de huisarts naar eigen beoordeling de ‘morele’knop gebruiken. De patient wordt dan niet belast en de huisarts krijgt daarvoor geen vergoeding.
15. De huisarts beslist zelf of de door hem/haar geleverde dienst zodanig is verricht dat de patient daarvoor belast wordt.
16. De relevante en wettelijk verplichte gegevens van de huisarts en de patient worden automatisch op het recept, de verwijsbrief op bij de oproep voor een ambulance vermeld.
17.De arts is zelf verantwoordelijkk voor het aktualiseren van zijn/haar gegevens in de APP
18.De APP is uitsluitend eigendom van SOS-arts BV. 
19. De verbinding kan verbroken worden indien de arts of de patiënt tijdens het gesprek externe oproepen ontvangt. In de Applicatie van SOS-arts blijft de verbinding op de achtergrond geopen. Na het inkomende, externe gesprek, wordt de verbinding hersteld. Verbreek de verbinding dus niet! Niettemin wordt nadrukkelijk geadviseerd om in de instellingen van de smartphone tijdens dienst via de SOS-arts Applicatie de inkomende oproepen van externe partijen te blokkeren of bij binnenkomt snel weg te drukken omdat de patient de indruk kan krijgen dat de verbinding definitief verbroken is. Een om deze reden verbroken gesprek wordt niet aan de arts uitbetaald..
20. Bij misbruik kan SOS-arts BV de APP blokkeren.
21.De beeldverbinding tussen patiënt en huisarts werd ingezet om in regio’s, situaties of tijdstip waar de reguliere huisarts moeilijk bereikbaar is een eerste advies te geven. De via de SOS-arts Applicatie werkende huisartsen vervangen NIET volledig de reguliere huisarts of huisartsenpost.
22.De via SOS-arts BV werkende huisarts is zelf verantwoordelijk de communicatie met de patient te voeren via een deugdelijke smartphone, android, laptop, tablet of PC. Bij een PC dient de arts over een headset te beschikken.
23.Als huisarts bent u zelf verantwoordelijk om de gemelde updates op uw smartphone, tablet, laptop of PC te installeren.
24. De via SOS-arts werkende huisarts houdt  tijdens consult rekening met achtergrond en omgevingsgeluiden teneinde de communicatie niet te verstoren
25. De dienst van de huisarts wordt gefactureerd op het moment dat de huisarts het consult beeindigt.
26. Indien de huisarts van mening is dat het gesprek naar zijn persoonlijke beleving niet naar wens is verlopen en hij/zij vindt daar geen vergoeding voor te vragen kan hij/zij de zgn. ‘morele’ knop indrukken en wordt het consult niet in rekening gebracht en ook niet aan de huisarts betaald.
27. Alle Big geregistreerde huisartsen kunnen zich via de APP digitaal aanmelden voor SOS-arts. Indien uw gegevens na controle zijn geaccordeerd krijgt u een email met uw inloggevens.
28. SOS-arts BV werkt daarvoor samen met BKV en Waarneembemiddeling.nl