VoorwaardenSOS-arts is een gedeponeerde merknaam van SOS-arts B.V. geregistreerd bij de KvK 34291758
Postadres SOS-arts B.V., Loopkantstraat 25, 5405AC Uden


1. SOS-arts B.V. verzorgt 24/7 een directe beeldverbinding via een beveiligde applicatie.


2. SOS-arts B.V. werkt uitsluitend met BIG geregistreerde huisartsen.


3. Na aanmelding zal door SOS-arts B.V. persoonlijk contact worden gelegd ter persoonsbevestiging.


4. SOS-arts B.V. heeft het recht om een persoonlijk intakegesprek door een derde uit te laten voeren.


5. Huisartsen die de SOS-arts app willen gebruiken zijn verplicht bij registratie hun persoongegevens, BSN, BIG-registratienummer, eventueel AGB code en IBAN op te geven.


6. SOS-arts B.V. is in geen enkel geval verantwoordelijk voor het medisch handelen van de arts. De via het platform SOS-arts werkende arts is zelf volledig medisch verantwoordelijk. De arts zal daarvoor een eigen aansprakelijkheidsverzekering hebben. Ook bij het voorschrijven van recepten of doorverwijzen naar een specialist is de arts gehouden aan de daarvoor geldende wettelijke voorschriften.


7. SOS-arts B.V. is niet verantwoordelijk voor een slechte of zelfs wegvallende beeldverbinding door externe technische problemen zoals een ontoereikende internetverbinding, problemen bij de provider met het netwerk, storingen, onderhoud of de kwaliteit van het apparaat waarmee de klant de arts aanroept.


8. De huisarts, noch SOS-arts B.V. kunnen aansprakelijk gesteld worden voor een oproep die aangenomen is, doch door overmacht niet uitgevoerd kan worden.


9. Indien een gesprek slechts gedeeltelijk of niet tot stand is gekomen kan de arts naar eigen beoordeling de ‘morele’ knop gebruiken. De klant wordt dan niet belast en de arts krijgt daarvoor geen vergoeding. De arts beslist daarmee altijd zelf of de door hem/haar geleverde dienst zodanig is verricht dat de klant daarvoor belast wordt.


10. De relevante en wettelijk verplichte gegevens van de arts en de klant worden automatisch op het scherm vermeld.


11. De arts is zelf verantwoordelijk voor het actualiseren van zijn/haar gegevens in de applicatie.


12. De app is uitsluitend eigendom van SOS-arts B.V.


13. De verbinding kan verbroken worden indien de arts of de klant tijdens het gesprek externe oproepen ontvangen. In de app van SOS-arts blijft de verbinding op de achtergrond geopend. Nadat het inkomende, externe gesprek beëindigd is, wordt de verbinding hersteld. Verbreek de verbinding dus niet! Nadrukkelijk wordt geadviseerd om in de instellingen van de smartphone tijdens dienst de inkomende oproepen van externe partijen te blokkeren of bij binnenkomst snel weg te drukken omdat de klant de indruk kan krijgen dat de verbinding definitief verbroken is. Een om deze reden verbroken gesprek wordt niet aan de arts uitbetaald.


14. Bij misbruik kan SOS-arts B.V. de app blokkeren.


15. De via SOS-arts B.V. werkende huisarts is zelf verantwoordelijk het gesprek met de klant te voeren via een deugdelijke smartphone, laptop, tablet of PC. Bij gebruik van een PC (desktop) dient de arts over een headset te beschikken.


16. De via SOS-arts B.V. werkende huisarts is zelf verantwoordelijk voor het installeren van de noodzakelijke updates op zijn/haar smartphone, tablet, laptop of PC.


17. De via SOS-arts werkende huisarts houdt tijdens het gesprek rekening met achtergrond en omgevingsgeluiden teneinde de communicatie met de klant niet te verstoren


18. De dienst van de huisarts wordt gefactureerd op het moment dat de huisarts het gesprek beëindigt.