Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden patiënten SOS-arts

SOS-arts is een gedeponeerde merknaam van SOS-arts bv, geregistreerd bij de KvK 34291758.
Postadres: SOS-arts bv, postbus 5411, 6802 EK, Arnhem.
 

SOS-arts is NIET geschikt voor noodgevallen, bel bij urgentie altijd 112.

1. SOS-arts faciliteert 24/7 een directe beeldverbinding via de app van SOS-arts. 
2. Via SOS-arts werken uitsluitend BIG-geregistreerde huisartsen.
3. Een consult via SOS-arts kan door iedereen worden aangevraagd.
4. De patiënt dient het videogesprek met de arts vooraf te betalen.
5. SOS-arts en de participerende huisartsen kunnen niet garanderen dat verzekeraars of overheden de kosten geheel of gedeeltelijk zullen vergoeden.
6. De patiënt moet zich bewust zijn dat de huisartsen via een beeldverbinding niet alle controles kunnen verrichten zoals bij een bezoek aan een reguliere huisarts.
7. Bij SOS-arts zijn altijd een aantal huisartsen direct oproepbaar.
8. Bij twijfel over een vraag of behandeling kan/zal de huisarts doorverwijzen naar de juiste zorgverlener. Bij zogenaamde urgenties U1 en U2 zal SOS-arts naar de alarmdienst van 112 of de ambulancezorg verwijzen of doorschakelen.
9. De huisartsen hebben niet altijd toegang tot patiëntendossiers omdat niet alle huisartsenpraktijken op een centraal systeem zijn aangesloten. De patiënt is verplicht de SOS-arts op diens verzoek te informeren over zijn/haar medische geschiedenis en medicatie.
10. SOS-arts is niet verantwoordelijk voor het medisch handelen van de aangestuurde huisarts. De via de SOS-arts beeldverbinding optredende arts is zelf medisch verantwoordelijk.
11. De aangesloten huisartsen werken op basis van willekeurige oproepen, de patiënt kan bij een vervolgoproep niet vragen om dezelfde arts.
12. SOS-arts bewaart de beelden van het consult niet.
13. SOS-arts heeft professionele en moderne apparatuur maar is niet verantwoordelijk voor een slechte of zelfs wegvallende beeldverbinding door externe technische problemen zoals een ontoereikende internetverbinding, problemen bij de  provider met het netwerk, storingen, onderhoud of de kwaliteit van het apparaat waarmee de patiënt via SOS-arts een huisarts aanroept.
14. De huisarts, noch SOS-arts bv, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor werk dat aangenomen is, doch door overmacht niet uitgevoerd kan worden.
15. De huisarts kan, indien aan de voorwaarden wordt voldaan, via de SOS-arts applicatie een recept voorschrijven of doorverwijzen naar een andere specialist. SOS-arts bv is niet verantwoordelijk voor de wijze van levering of handelen van de apotheker.
16. Via SOS-arts verstuurde recepten zijn gebaseerd op de gegevens zoals de patiënt deze aan de huisarts heeft gemeld.
17. De patiënt is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hij/zij bij het installeren van de app heeft ingevoerd.
18. De patiënt is zelf verantwoordelijk voor het actualiseren van de gegevens in de app .
19. De app is uitsluitend eigendom van SOS-arts bv. 
20. Bij misbruik kan SOS-arts de app blokkeren.
21. SOS-arts is een gedeponeerd merk van SOS-arts bv.
22. SOS-arts is bedoeld om in regio’s, situaties of tijdstip waar de reguliere huisarts moeilijk bereikbaar is een eerste advies te geven. De huisartsen die via de SOS-arts applicatie adviseren vervangen niet de reguliere huisarts of huisartsenpost.
23. Voor klachten of opmerkingen kunt u een mail sturen naar klachten@sos-arts.nl.
24. Voorafgaand aan ieder consult vraagt de SOS-arts applicatie automatisch aan de patiënt om een medische intake in te vullen ter informatie voor de arts. Dit is niet verplicht. Deze informatie wordt na het gesprek niet opgeslagen.
25. De verbinding kan verbroken worden indien de arts of de patiënt tijdens het gesprek een externe oproep ontvangt. In het systeem van SOS-arts blijft de verbinding op de achtergrond geopen. Na het inkomende, externe gesprek, wordt de verbinding hersteld. Niettemin wordt nadrukkelijk geadviseerd om in de instellingen van de smartphone tijdens een gesprek met SOS-arts in de settings van de smartphone de inkomende oproepen van externe partijen te blokkeren of bij binnenkomst snel weg te drukken. Dit omdat de arts de indruk kan krijgen dat de verbinding definitief verbroken is. Een om deze reden verbroken gesprek wordt niet aan de patiënt gerembourseerd.