Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden patiënten SOS-arts

SOS-arts is een gedeponeerde merknaam van SOS-arts bv.
geregistreerd bij de KvK 34291758
Postadres SOS-arts bv, Postbus 5411, 6802 EK - Arnhem.
 

SOS-arts is NIET voor noodgevallen, bij urgentie bel meteen 112 !

1.SOS-arts verzorgt 24/7 een directe beeldverbinding via de APP van SOS-arts. 
2. SOS-arts werkt uitsluitend met BIG geregistreerde huisartsen
3. Een consult met een SOS-arts kan door iedereen worden aangevraagd
4. De patiënt dient het videogesprek met de arts vooraf te betalen
5. SOS-arts kan niet garanderen dat verzekeraars of overheden de kosten geheel of gedeeltelijk zullen vergoeden.
6. De patiënt moet zich bewust zijn dat de SOS-arts via een beeldverbinding niet alle controles zoals bij een bezoek aan een reguliere huisarts kan verrichten.
7. SOS-arts zal oproepen van patiënten zo snel mogelijk beantwoorden.
8. Bij twijfel over een vraag of behandeling zal de SOS-arts doorverwijzen naar de juiste zorgverlener. Bij zogenaamde urgenties U1 en U2 zal SOS-arts naar de alarmdienst van 112 of de ambulancezorg verwijzen of doorschakelen.
9. SOS-artsen hebben geen toegang tot patiëntendossiers. De patiënt is verplicht de sos-arts op diens verzoek te informeren over zijn/haar medische geschiedenis en medicatie.
10. SOS-ARTS BV is niet verantwoordelijk voor het medisch handelen van de aangestuurde huisarts. De namens SOS-arts optredende arts is zelf medisch verantwoordelijk.
11. SOS-artsen werken op basis van willekeurige oproepen, de patiënt kan bij een vervolgoproep niet vragen om dezelfde arts.
12. SOS-artsen bewaart de beelden van het consult niet
13. SOS-arts heeft professionele en moderne apparatuur maar is niet verantwoordelijk voor een slechte of zelfs wegvallende beeldverbinding door externe technische problemen zoals een ontoereikende internetverbinding, problemen bij de  provider met het netwerk, storingen, onderhoud of de kwaliteit van het apparaat waarmee de patiënt SOS-arts aanroept.
14. De SOS-arts, noch SOS-arts BV, kan aansprakelijk gesteld worden voor werk dat aangenomen is, doch door overmacht niet uitgevoerd kan worden.
15. De SOS-arts kan een recept voorschrijven. SOS-arts is niet verantwoordelijk voor de wijze van levering of handelen van de apotheker.
16. SOS-arts verstuurt recepten gebaseerd op de gegevens zoals de patiënt deze bij aan de SOS-arts heeft gemeld.
17. De patiënt is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hij/zij bij het installeren van de app heeft ingevoerd.
18.De patiënt is zelf verantwoordelijk voor het actualiseren van de gegevens in de APP .
19.De APP is uitsluitend eigendom van SOS-arts bv. 
20. Bij misbruik kan SOS-arts de APP blokkeren.
21. SOS-arts is een gedeponeerd merk van SOS-arts bv.
22.SOS-arts is bedoeld om in regio’s, situaties of tijdstip waar de reguliere huisarts moeilijk bereikbaar is een eerste advies te geven. SOS-arts vervangt niet de reguliere huisarts of huisartsenpost.
23. Voor klachten of opmerkingen kunt u een mail sturen naar klachten@sos-arts.nl
24.Voor elk consult vraagt SOS-arts de patiënt om een medische intake in te vullen ter informatie voor de arts. Dit is niet verplicht. Deze informatie wordt na het gesprek niet opgeslagen.
25. De verbinding kan verbroken worden indien de arts of de patiënt tijdens het gesprek een externe oproep ontvangt. In het systeem van SOS-arts blijft de verbinding op de achtergrond geopen. Na het inkomende, externe gesprek, wordt de verbinding hersteld. Niettemin wordt nadrukkelijk geadviseerd om in de instellingen van de smartphone tijdens een gesprek met SOS-arts in de settings van de smartphone de inkomende oproepen van externe partijen te blokkeren of bij binnenkomt snel weg te drukken. Dit omdat de arts de indruk kan krijgen dat de verbinding definitief verbroken is. Een om deze reden verbroken gesprek wordt niet aan de patiënt teruggestort..