VoorwaardenSOS-arts is een gedeponeerde merknaam van SOS-arts B.V. geregistreerd bij de KvK 34291758. SOS-arts B.V. Loopkantstraat 25, 5405 AC Uden, postbus 5411, 6802 EK, Arnhem.


SOS-arts is NIET geschikt voor noodgevallen, bel bij urgentie altijd 112.


1. SOS-arts B.V. biedt een platform dat 24/7 een directe beeldverbinding tussen een klant en huisarts faciliteert.


2. Via het platform SOS-arts werken uitsluitend BIG-geregistreerde huisartsen.


3. Een consult via SOS-arts kan 24/7 door iedereen worden aangevraagd.


4. De klant dient het videogesprek met de arts vooraf te betalen.


5. SOS-arts B.V. en de participerende huisartsen kunnen niet garanderen dat verzekeraars de kosten geheel of gedeeltelijk zullen vergoeden.


6. De klant moet zich er van bewust zijn dat de via SOS-arts werkende huisartsen met een beeldverbinding niet alle controles kunnen verrichten zoals bij een bezoek aan een reguliere huisarts.


7. Bij SOS-arts is altijd een aantal huisartsen direct oproepbaar.


8. Bij twijfel over een vraag of behandeling kan/zal de huisarts doorverwijzen naar de juiste zorgverlener.


9. De huisartsen hebben toegang tot het patiëntendossier.


10. SOS-arts B.V. is niet verantwoordelijk voor het medisch handelen van de aangestuurde huisarts. De via de SOS-arts beeldverbinding optredende arts is zelf volledig medisch verantwoordelijk.


11. De aangesloten huisartsen werken op basis van willekeurige oproepen; de klant kan bij een vervolgoproep dus niet vragen om dezelfde arts.


12. SOS-arts B.V. bewaart de beelden van het gesprek niet.


13. SOS-arts B.V. is niet verantwoordelijk voor een slechte of zelfs wegvallende beeldverbinding door externe technische problemen zoals een ontoereikende internetverbinding, problemen bij de provider met het netwerk, storingen, onderhoud of de kwaliteit van het apparaat waarmee de klant via SOS-arts een huisarts aanroept. De klant zorgt dat haar apparaat voldoende is opgeladen.


14. De huisarts, noch SOS-arts B.V. kunnen aansprakelijk gesteld worden voor werk dat aangenomen is, doch door overmacht niet uitgevoerd kan worden.


15. De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hij/zij bij het installeren van de app heeft ingevoerd.


16.De huisarts kan de klant vragen zich te legitimeren door een geldig identificatiebewijs te tonen.


17.De klant is zelf verantwoordelijk voor het actualiseren van de gegevens in de app.


18.De applicatie is uitsluitend eigendom van SOS-arts B.V.


19.Bij misbruik kan SOS-arts de app blokkeren.


20.SOS-arts en ArtsInBeeld zijn gedeponeerde merken van SOS-arts B.V.


21.SOS-arts is bedoeld om in regio’s, situaties of tijdstippen waar de reguliere huisarts moeilijk bereikbaar is een eerste advies te geven. De huisartsen die via de SOS-arts applicatie adviseren vervangen niet de reguliere huisarts of de huisartsenpost.


22. Voor klachten of opmerkingen kunt u een mail sturen naar klachten@sos-arts.nl.


23. Voorafgaand aan ieder gesprek vraagt de SOS-arts applicatie automatisch aan de klant om een medische intake in te vullen ter informatie voor de arts. Dit is niet verplicht.


24.De informatie uit de medische intake wordt op het apparaat van de klant opgeslagen en is tijdens het gesprek alleen zichtbaar voor de arts. SOS-arts B.V. slaat deze gegevens na het gesprek niet op.


25. Afhankelijk van het door klant of huisarts gebruikte apparaat kan de verbinding tijdens het gesprek verbroken worden indien de arts of de klant tijdens het gesprek een externe oproep ontvangt. In het systeem van SOS-arts B.V. blijft de verbinding op de achtergrond geopend. Na het inkomende, externe gesprek wordt de verbinding hersteld. Niettemin wordt nadrukkelijk geadviseerd om in de instellingen (settings) van de smartphone de inkomende oproepen van externe partijen te blokkeren of bij binnenkomst snel weg te drukken. Dit omdat de huisarts de indruk kan krijgen dat de verbinding definitief verbroken is. Een om deze reden verbroken gesprek wordt niet aan de klant gerembourseerd.