Over onsSOS-arts is een communicatieplatform waarbij iedereen 24/7 waar ook ter wereld via een beeldverbinding direct een Nederlandse BIG-geregistreerde huisarts kan raadplegen.

SOS-arts is ontwikkeld vanwege de toenemende problemen met bereikbaarheid van huisartsen in krimpregio's, anticipeerregio's en krimpwijken. In de praktijk kan iedereen, waar ook ter wereld, via SOS-arts een huisarts raadplegen.

Alle erkende en BIG-geregistreerde huisartsen handelen geheel naar eer en geweten en op eigen verantwoordelijkheid.

SOS-arts B.V.
Postbus 5411
6801 EK Arnhem
Kvk 34291758