PrivacybeleidBEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS DOOR SOS-ARTS b.v.

Waarvoor worden gegevens verwerkt?

Met onze SOS-arts app kan iedereen 24/7 via een beeldverbinding een huisarts consulteren. Bij de installatie van de app dient u alleen uw naam, adres en emailadres in te vullen zodat we u een inlogcode en wachtwoord kunnen sturen.
Indien u verwacht dat onze huisarts u na consult een recept voorschrijft of u doorverwijst naar een andere specialist dient u deze uitgebreidere gegevens wel in te invullen om problemen met apothekers of verzekeraars te voorkomen. Tijdens of na het consult met de huisarts kan dat niet meer. Recepten kunnen alleen worden uitgeschreven indien daarvoor aan de geldende wettelijke regels wordt voldaan.

Medische gegevens

Persoonlijke medische gegevens worden niet opgeslagen. In zoverre u deze voor het consult verstrekt dient het alleen ter informatie van de huisarts en worden deze na het consult gewist. Ook het consult tijdens de beeldverbinding wordt niet opgeslagen.
Als u wilt dat de SOS-arts bij een volgend consult uw medische achtergrond kent dient u dit formulier steeds weer in te vullen.

Recepten kunnen alleen door de zorgverzekering worden vergoed wanneer daarbij de juiste persoonsgegevens zijn opgenomen. Het recept wordt via een beveiligde email verzonden en wordt na 30 minuten gewist. In die tijd kunt u het recept opslaan en uitprinten. Bij verwijzing naar een specialist zijn ook persoonsgegevens nodig en ook daar geldt dat u 30 minuten de tijd heeft om deze verwijsbrief op te slaan of uit te printen. Daarna worden uw gegevens automatisch gewist.

Niet delen van uw gegevens

Uw gegevens worden door ons nooit gedeeld met andere partijen. Alleen onze huisartsen hebben tijdens het consult inzage.
U ontvangt geen reclame en alleen bij updates of informatie omtrent onze APP krijgt u van ons een bericht.

GDPR / AVG

SOS-ARTS b.v. verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de nieuwe internationale wet General Data Protection Regulation.

Beveiliging van uw gegevens

Wij en onze partners hebben passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en om misbruik van uw gegevens te voorkomen. De medewerkers die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
Alle emails met persoonlijke gegevens worden beveiligd verzonden.

Data voor wetenschappelijk onderzoek

SOS-arts werkt met een zorgwetenschapper die data uitsluitend op grond van cijfers analyseert, er worden geen persoonlijke gegevens bij gebruikt.
Deze cijfers worden gebruikt om de zorg in het algemeen en het functioneren van SOS-arts te verbeteren. Een voorbeeld kan zijn: hoeveel recepten, welke medicijnen worden voor welke klachten voorgeschreven.