VoorwaardenSOS-arts is een gedeponeerde merknaam van SOS-arts B.V. geregistreerd bij de KvK 34291758
Postadres SOS-arts B.V., Loopkantstraat 25, 5405AC Uden


SOS-arts is NIET voor noodgevallen, bel bij spoedeisende situaties altijd 112.


1. SOS-arts B.V. faciliteert 24/7 een directe beeldverbinding tussen klant en huisarts.


2. SOS-arts B.V. werkt uitsluitend met BIG-geregistreerde huisartsen.


3. Een gesprek kan door iedereen worden aangevraagd.


4. De klant betaalt zelf voor het videogesprek met de arts.


5. SOS-arts B.V. en de huisarts garanderen niet dat verzekeraars de kosten geheel of gedeeltelijk zullen vergoeden.


6. De klant moet zich er van bewust zijn dat de huisarts via een beeldverbinding niet alle onderzoeken zoals een reguliere huisarts kan verrichten.


7. De huisarts zal oproepen van klanten zo snel mogelijk beantwoorden.


8. Bij twijfel over een zorgvraag of behandeling zal de huisarts doorverwijzen naar de juiste zorgverlener. Bij urgenties zal de huisarts naar de alarmdienst van 112 of de ambulancezorg verwijzen of doorschakelen.


9. De huisartsen hebben met instemming van de klant toegang tot pati?ntendossiers.


10. SOS-arts B.V. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het medisch handelen van de huisarts. De huisarts is zelf medisch verantwoordelijk.


11. De huisartsen werken op basis van willekeurige oproepen; de klant kan bij een vervolgoproep niet vragen om dezelfde huisarts.


12. SOS-arts B.V. bewaart de beelden van het gesprek niet.


13. SOS-arts B.V. is niet verantwoordelijk voor een slechte of zelfs wegvallende beeldverbinding door externe technische problemen zoals een ontoereikende internetverbinding, problemen bij de provider met het netwerk, storingen, onderhoud of de kwaliteit van het apparaat waarmee de klant de SOS-arts app gebruikt.


14. De huisarts, noch SOS-arts B.V. kan aansprakelijk gesteld worden voor werk dat door overmacht niet uitgevoerd kan worden.


15. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hij/zij bij het installeren van de app heeft ingevoerd. De huisarts kan de klant vragen een identificatiebewijs te tonen.


16. De klant is zelf verantwoordelijk voor het actualiseren van de gegevens in de app.


17. De app is uitsluitend en volledig eigendom van SOS-arts B.V.


18. Bij misbruik kan SOS-arts B.V. de app blokkeren.


19. SOS-arts en ArtsInBeeld zijn gedeponeerde merken van SOS-arts B.V.


20. Het platform SOS-arts is in eerste instantie bedoeld om in regio's, situaties of tijdstip waar de reguliere huisarts moeilijk bereikbaar is een eerste advies te geven. SOS-arts ondersteunt maar vervangt niet de reguliere huisarts of de huisartsenpost.


21. Voor klachten of opmerkingen kunt u een mail sturen naar onze klachtencommissie:
klachten@sos-arts.nl